وزن خالص :
وزن کل :
ابعاد بسته بندی :
نوع بسته بندی :

تومان

توضیحات تکمیلی