محصولات مرتبط

گز کادویی جعبه چوبی 28 درصد پسته

120000 تومان

گز لقمه ای 38 درصد پسته ترمه

160000 تومان

گز لقمه ای 42 درصد پسته ویژه چوبی

290000 تومان

گز صندوقچه 43 درصد پسته ممتاز عسلی

260000 تومان

گز لقمه ای 33 درصد پسته و بادام جعبه فلزی

120000 تومان

آشنایی بیشتر

مراحل تولید