محصولات مرتبط

گز کادویی جعبه چوبی 28 درصد پسته

138000 تومان

گز لقمه ای 38 درصد پسته ترمه

184000 تومان

گز لقمه ای 42 درصد پسته ویژه چوبی

290000 تومان

گز صندوقچه 43 درصد پسته ممتاز عسلی

302000 تومان

گز لقمه ای 33 درصد پسته و بادام جعبه فلزی

138000 تومان

آشنایی بیشتر

مراحل تولید