1

شناخت مواد

در تهیه مواد اصلی گز از موادی چون ترنجبین، گز علفی، شور گز، شکر، عسل، گل گون و.... استفاده

 

میشود در این قسمت شما می توانید با مواد اولیه به صورت کاملا خلاصه و مفید بیشتر اشنا شوید.

 

 

 

1.گزعلفی

 
 
 
 
 
 
2.شور گز
 
 
 
 
 
 
3.ترنجبین
 
 
 
 
 
 
 
4.شیرخشت
 
 
 • این دسته از مواد شامل انگبین ها می باشند.
 • درآزمایشگاه درصد خلوص، درصد ساکاروز و قند کل مورد تحقیق قرار میگیرد.
 • خواص دارویی و گیاهی فراوانی دارند.
 • در قسمت بار آب کن عصاره آنها گرفته می شود و در تولید گز استفاده می کنند.
 • برای گزهای 38%  42%  و 43% مورد استفاده قرار می گیرند.
 • شیر خشت وشورگزفقط مختص گزهای 42% می باشد که معروف به گز حاجی است و دارای دو نوع آردی و لقمه می باشد.
 • دارای عطری گیاهی و طعمی دلپذیر می باشند. 

 

 

 

5.گلوکز

 
 • ازمواد اصلی تولید گز می باشد.
 • در آزمایشگاه DE( مقدار قند گلوکز) و PH آن مورد بررسی قرار میگیرد.
 • نام محلی آن بادکا است.
 
 
 
6.مغز پسته و بادام
 
 
 
 
 • مغز پسته و بادام که کاملا شناخته شده هستند.
 • روی آن آزمایشات میکروبی، شمارش کلی، کپک مخمرو جلوگیری از میکروبهایی که ممکن است باعث بروز یا تشدید سرطان شود.