1

آیا می دانستید؟

  • آیا می دانستید انگبین ها خواص دارویی، شفابخش و اکسیری برای جوان ماندن و طول عمر است؟

 

  • آیا می دانستید به دلیل داشتن رادیواکتیو اثر دارو را چند برابر می کند؟

 

  • آیا می دانستید به دلیل داشتن منیزیوم از سرطان جلوگیری می کند؟

 

  • آیا می دانستید مخلوط شیر و شیرخشت از سرما خوردگی و سینه پهلو جلوگیری میکند؟

 

  • آیا می دانستید از شیرخشت به دلیل خنک بودن آن برای درمان تب استفاده می شود؟

 

                                                 .....

  • آیا می دانستید شاهکار همان گز اصلی است؟

 

  • آیا می دانستید گز43% شاهکار تنها با عسل و بدون هیچ شکری تولید می شود؟

 

  • آیا می دانستید شیر خشت و شور گز تنها در گز42% استفاده می شود؟

 

  • آیا می دانستید گز حاجی همان گز شیرخشت 42% است؟

 

  • آیا می دانستید گزبلداجی اصلی طی سالیان تولید گز جزء مواد غذایی برتر انتخاب شده است؟