1

قوانین و مقررات

استفاده شما از فروشگاه اینترنتی "گز بلداجی اصلی" و سفارش کالا از این پایگاه به معنی توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد:

-  خرید کالا از فروشگاه اینترنتی " گز بلداجی اصلی " بر مبنای قوانین و آئین نامه های موجود در مورد تجارت الکترونیک و با رعایت کامل تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد.

-  فروشگاه اینترنتی " گز بلداجی اصلی " هیچ گونه مسئولیتی را در مورد کارکرد سایت که می تواند ناشى از عواملی که خارج از سیطره مدیریت این فروشگاه می باشند (همانند نقص اینترنت، مسائل مخابراتى و ...) نمی پذیرد.

- کاربران باید هنگام سفارش کالای مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحیح و به طور کامل پر نمایند. بدیهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود.

- کالای خریداری شده قابل برگشت نمی باشد.

- قیمت هر نوع کالا عنوان شده و هزینه پست برعهده مشتری می باشد.