1

درباره شاهکار

در سال 1353 با کوله باری سنگین از تجربه و کار عملی مشعل تولید سوهان عسلی را با استفاده از بهترین مواد ارگانیک و اصلی در اصفهان روشن ساختیم. فرایند ساخت سوهان عسلی آن چنان با دقت و وسواس انتخاب شده بود که در کمتراز یک سال بازار مصرف را چنان مجذوب خود کرد که دیگر کارگاه ما قادر به جواب گویی همه مشتریان نبود. عرق و وطن دوستی به محل تولد ما را بر آن داشت  تا این صنعت پویا و در عین حال فراگیر را به زادگاهمان بلداجی انتقال دهیم و همزمان تولید گز را هم که سالیان دراز در کنار پیش کسوتان این فن در اصفهان به عنوان میراثی گرانبها آموخته بودیم ، با عشق اغاز نماییم.

در این راستا اولین جعبه گز با نام بلداجی را چاپ نموده و به بازار عرضه کردیم دیری نپایید که به خاطر کیفیت بی نظیر آن نام و اوازه بلداجی در سراسر ایران و بلکه در بسیاری از سرزمین های این پهنه گیتی پیچید و مصرف کنندگان و مشتریان بسیاری را به این شهر کشاند.

کم کم کارگاههای متعدد شکل گرفت و اصالت این شیرینی را به خاطر نوع تهیه و چگونگی ساختار آن به سلطان شیرینی ها معروف بود دچار آسیب جدی ساخت اما واحد تولید گزبلداجی اصلی همچنان پس از گذشت سالیان دراز و با همان طعم و کیفیت ماندگار راه خود را ادامه داد وبا استفاده از نام جدید و مکمل شاهکار مسولیت خطیر خویش را در حمایت از مصرف کنندگان عزیز به کار بست تا دیگر برندها با پسوند ((اصلی)) که از این کارگاه به عاریت گرفته بودند نتوانند سوءاستفاده مجدد نمایند.

اینک گز بلداجی اصلی مزین به نام (شاهکار) با همان طعم و کیفیت بی نظیر در خدمت شما و شادیهای شماست و می تواند سوغاتی به یاد ماندنی در ذائقه مشتریان عزیز باشد.