خرید سوهان عسلی شاهکار از فروشگاه سایت

 

در سال 1353 با کوله باری سنگین از تجربه و کار عملی مشعل تولید سوهان عسلی را با استفاده از بهترین مواد ارگانیک و اصلی در اصفهان روشن ساختیم. فرایند ساخت سوهان عسلی آن چنان با دقت و وسواس انتخاب شده بود که در کمتراز یک سال بازار مصرف را چنان مجذوب خود کرد که دیگر کارگاه ما قادر به جواب گویی همه مشتریان نبود. عرق و وطن دوستی به محل تولد ما را بر آن داشت  تا این صنعت پویا و در عین حال فراگیر را به زادگاهمان بلداجی انتقال دهیم و همزمان تولید گز را هم که سالیان دراز در کنار پیش کسوتان این فن در اصفهان به عنوان میراثی گرانبها آموخته بودیم ، با عشق اغاز نماییم.